O strane

Most-Híd je občianska strana, ktorá bola založená v roku 2009. Je založená na princípoch občianskej rovnosti a spolupráce a na ich základe ponúka alternatívu pre všetkých občanov, ktorí chcú žiť, pracovať a podnikať v pokoji a bezpečí. Veríme, že otvorenosť, čestnosť, súdržnosť, zodpovednosť a tolerancia sú tie základné hodnoty, ktoré umožňujú spoluprácu a dosiahnutie spoločných cieľov. Most-Híd má záujem znižovať polarity v spoločnosti, nie vytvárať ďalšie.

Pracujeme preto, lebo chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde čo najväčší počet občanov žije v istote a má rovnaké šance bez rozdielu národnosti, pohlavia, veku, náboženského vyznania, polohy a veľkosti bydliska, sexuálnej orientácie a prípadného telesného hendikepu. Sloboda jednotlivca je hodnotou, len ak reflektuje slobodu ľudí, ktorí žijú v jeho okolí. Most-Híd urobí maximum pre ochranu základných ľudských práv.

Svetonázor strany Most-Híd čerpá z dvoch zdrojov : zo slobody jedinca a zo sily spoločenstva. Tieto dva zdroje sú navzájom späté, spája ich spoločná práca a silné spoločenstvo, ktoré zabezpečuje slobodu jedinca. Strana Most-Híd urobí všetko pre ochranu základných ľudských práv. Súčasne podporujeme tie prirodzené spoločenstvá, ktoré sú základným ohnivkom spoločnosti – rodina, kultúrne, etnické, náboženské a iné spoločenstvá, mestá a obce, regióny.

Našim princípom je politika malých krokov: k úspešnému riešeniu danej problematiky vedie iba cesta racionálnych kompromisov a premyslených skutkov. Veríme v demokracií a v to, že to je jediná cesta, ktorá vedie dopredu. V dnešnej komplikovanej politickej situácií iba zodpovedná politika môže viesť k dlhodobému úspechu krajiny.

Prioritou strany Most-Híd je hospodárska politika, problematika zamestnanosti, poľnohospodárstvo, právny štát, ochrana životného prostredia, školstvo a zdravotníctvo. Naše dlhodobé plány, týkajúce sa vymenovaných oblastí sú obsiahnuté v strategickom dokumente Občianska vízia 2016. Jednotlivé časti tohto dokumentu sú od septembra 2013 postupne zverejnené na našom webovom sídle, preto Vám venujeme do pozornosti tieto informácie, aby ste sa dozvedeli čo najviac o práci našej strany.

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti