Splnomocnenci

László Bukovszky

László Bukovszky

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Podpredseda strany Most-Híd

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti