Najnovšie správy

László Solymos: 100 dní je málo na viditeľné a zásadné zmeny, ale dosť nato, aby sa procesy mohli nastaviť a začať realizovať.

Jul 27, 2016 | 12:15 pm
V oblasti systémových zmien a z pohľadu plnenia Programového vyhlásenia vlády za najdôležitejšie považujem, že sme založili nezávislý enviromentálny analytický útvar  Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Som presvedčený, že tento krok je nevyhnutným predpokladom[…]

Viac >>

Ábel Ravasz: Mojich prvých 100 dní vo funkcii splnomocnenca pre rómske komunity

Jul 25, 2016 | 11:09 am
Ako ďalší nedostatok som identifikoval slabú až neexistujúcu komunikáciu medzi Úradom a občanmi. Z tohto zároveň vyplynuli aj ďalšie problémy, ako napríklad nedostatočná informovanosť obcí ohľadom projektu Take Away. Počas tohto obdobia[…]

Viac >>

Árpád Érsek: Nech sa dohodnú, koľko mostov postaviť cez Ipeľ

Jul 25, 2016 | 09:47 am
Dňa 21.7. 2016 sa konalo rokovanie k budovaniu nových cezhraničných prechodov medzi SR a Maďarskom v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Národnej spoločnosti pre rozvoj infraštruktúry[…]

Viac >>

100 dní splnomocnenca pre národnostné menšiny

Jul 23, 2016 | 11:13 am
Splnomocnenec je zo svojej funkcie členom viacerých poradných orgánov vlády, ako sú Rada vlády SR pre kultúru, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Predsedá Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý mal nedávno prvé[…]

Viac >>

László Sólymos: Prvých 100 dní v úlohe ministra životného prostredia

Jul 21, 2016 | 13:53 pm
 Po schválení programového vyhlásenia vlády sme začali pracovať okrem iného aj na novom projekte Zelený vzdelávací fond, ktorý bude slúžiť na podporu environmentálneho vzdelávania mladých. Rezort pod mojím vedením realizuje[…]

Viac >>

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny rokoval s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu

Jul 19, 2016 | 15:25 pm
Spoločná diskusia bola venovaná pripravovanej koncepcii národnostného školstva, možnostiam inovácií štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov pre školy vyučovacím jazykom národnostných menšín. K ďalším témam diskusie patrili naliehavé otázky[…]

Viac >>

Naše osobnosti

Osobné stretnutie s poslancom NR SR a krajským predsedom strany za Košický samosprávny kraj Elemérom Jakabom.

Jednou z priorít poslanca NR SR a krajského predsedu strany Eleméra Jakaba je byť bližšie k svojim voličom, diskutovať o problémoch a nachádzať spoločné riešenia.

Z dôvodu koordinácie stretnutí, je potrebné vopred si dohodnúť termín Vášho osobného stretnutia s poslancom NR SR Elemérom Jakabom na tel. č.: (+421 907 287 55, Mgr. Andrea Jecková - asistentka).

Upozornenie: Termín stretnutia považujte za záväzný až po našom potvrdení!

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti