Najnovšie správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR prijal splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Sep 30, 2016 | 14:12 pm
Cieľom pracovného stretnutia bolo vzájomne informovanie sa o aktuálnych otázkach súvisiacich s ochranou práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike. László Bukovszky informoval ministra zahraničných vecí o vízii a prioritách Úradu splnomocnenca vlády[…]

Viac >>

Našou prácou vrátime úradu dôveryhodnosť

Sep 30, 2016 | 12:07 pm
„ÚSVRK mal realizovať projekty v piatich nosných témach už od januára 2016. Bohužiaľ som ale po mojom nástupe do tejto pozície v apríli 2016 zistil, že vôbec neboli ani pripravené.[…]

Viac >>

Lucia Žitňanská absolvovala pracovné rezortné rokovania v rámci spoločného rokovania vlád SR a ČR

Sep 26, 2016 | 11:00 am
S českými kolegami diskutovala aj o zmenách, ktoré aktuálne presadzuje. Oboznámila ich s návrhom tzv. protischránkového zákona, hovorili o zmenách v exekúciách, v osobnom bankrote ako aj o novele trestných kódexov, ktorej cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných[…]

Viac >>

László Sólymos: Obchodovanie so vzácnymi druhmi živočíchov a rastlín musí mať jasné medzinárodné pravidlá

Sep 26, 2016 | 10:17 am
EÚ pozície koordinuje na konferencii práve delegácia zo Slovenska – predsedajúcej krajiny v Rade EÚ. László Sólymos zdôraznil, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov ohrozuje naše spoločné dedičstvo. „Nevedie iba k vyhynutiu[…]

Viac >>

László Sólymos: Obchodovanie so vzácnymi druhmi živočíchov a rastlín musí mať jasné medzinárodné pravidlá

Sep 23, 2016 | 11:14 am
EÚ pozície koordinuje na konferencii práve delegácia zo Slovenska – predsedajúcej krajiny v Rade EÚ. László Sólymos zdôraznil, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov ohrozuje naše spoločné dedičstvo. „Nevedie[…]

Viac >>

Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot – ďalší krok k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti

Sep 21, 2016 | 16:18 pm
Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zároveň odbremeňujeme súdy od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec. Zmenami v konkurznom[…]

Viac >>

Naše osobnosti

Osobné stretnutie s poslancom NR SR a krajským predsedom strany za Košický samosprávny kraj Elemérom Jakabom.

Jednou z priorít poslanca NR SR a krajského predsedu strany Eleméra Jakaba je byť bližšie k svojim voličom, diskutovať o problémoch a nachádzať spoločné riešenia.

Z dôvodu koordinácie stretnutí, je potrebné vopred si dohodnúť termín Vášho osobného stretnutia s poslancom NR SR Elemérom Jakabom na tel. č.: (+421 907 287 55, Mgr. Andrea Jecková - asistentka).

Upozornenie: Termín stretnutia považujte za záväzný až po našom potvrdení!

Najbližšie akcie

Žiadne udalosti